Skip to main content

Author: admin

Dış Ticaret Politikası

Dış ticaret politikası, ülkelerin dış ticaret gerçekleştirirken aldığı önlemler ve koydukları kuralları oluşturur. Buradaki amaç yerli üreticileri korumak, cari açığı önlemek, ödeme dengesinin sağlanması, ülke içi arz talep eğrisinin korunması, ekonomik alanda büyüme sağlama ve kalkınmanın sürdürülmesini sağlamaktır. Dış ticarette gümrük tarifesi rekabet piyasasında istenilen sonuçları sağlamadığından gümrük tarifesi dışı yollara daha sık başvuru yapılır.

Gümrük Tarifesi Harici Politikalar

Ürün Miktarın Kısıtlama: Gümrük tarifesinin kotalarına uygun olarak yılda bir kez yapılacak olan alışverişin ürün sayısı belirlenir.

İthalat Fiyatının Artması: Yerli üreticilere sağlanan vergi indirimi, ucuz kredi gibi önlemler yerli üreticilerin ithal ürünler ile rekabette kalmasını sağlamaktadır.

İhracatı Teşvik: Ülkeler dış pazarlarda yer bulmak amacı ile dış ticaret yapan firmalara vergi iadesi gibi imkanlar sağlayarak ülke çapında dışa satım işleminin artış göstermesini sağlamaktadır.

Yerli Malı Politikası: Ülkeler özellikle kamu kuruluşlarında yerli malı tüketimini arttırma yoluna gitmektedir. Yerli malların ithal mallara oranla daha kaliteli olduğu ayrıca sağlık ve çevre açısından önemli yere sahip olduklarını belirterek yerli malı tüketimini arttırma yoluna gitmektedir.

Ambargo: Ambargo belirli ülkelere getirilen dış ticaret engelidir. Buradaki amaç ülkelerin şartlara uygun olarak ticaret yapmasını sağlamaktır.

Dış Ticaret Yapımı

İki farklı ülke arasında yapılan mal veya hizmet alışverişi olarak tanımlanan dış ticaretin dikkat edilmesi gereken hususları taşıma ve gümrük işlemleridir. Ticaret gerçekleşmeden önce Pazar arayışı, sipariş oluşturulması, fatura, taşıma ve gümrük işlemleri dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ticaret gerçekleştirilmelidir.

Hazırlık Aşamaları

Geniş çaplı Pazar arayışı

Satımı yapan ve alımı yapan kişiler arasında teklif alma ve verme işleminin yapılması

Dış ticaret konusunda tecrübesi olmayan firmaların destek alması

Satış sözleşmesinde belirtilen ürün adedi, ücret, teslimat ve taşıma şeklinin anlaşıldığı üzere satış sözleşmesine işlenmesi ve imzalanması.

Fiili Aşamalar

  • Gümrük ve fatura beyannamelerinin hazırlanması
  • Gerekli izinlerin alınıp ürünlerin menşei şehadetnamesi ve diğer gerekli sertifikaların alınması
  • Taşıma ve teslimat organizasyonunun yapılması
  • Gümrük işlemlerinin tamamlanması
  • Akreditif açılması
  • Garanti mektubu alınması ve ihracatçıya ulaştırılması
  • Ödeme işleminin banka aracılığı ile yapılması

 

İthalatın Aşamaları

İthalatın aşamaları ihracatın aşamalarıyla ters orantılıdır.

İthalatçı Sıfatı: ihracatta olduğu gibi vergi dairesine kayıt yapılmalı ve geçici bir vergi numarası alınmalıdır.

Pazar Arayışı: İthalatı yapılacak olan mal ve hizmetlerin ihracatçıları araştırılır.

Teklif İsteme ve Sipariş Oluşturma: ithalatı yapılacak olan mal ve hizmetlerin ihracatını yapan firmalardan teklif alınmalı ve bu teklifler değerlendirilerek şartlara uygun sipariş oluşturulmalıdır. Siparişte dikkat edilmesi gereken kısımlar satın alma, taşıma işlemleri ve teslimat şartlarıdır.

İthalat Belgeleri: Menşei şehadetnamesi ve benzeri ithalat için gerekli belgelerin gümrük ve nakliye işlemlerini yapacak olan aracılara ulaştırılması gerekmektedir.

Taşıma: Ürünlerin yüklenmesi ve taşınması için gerekli olan organizasyonun hazır edilmesi gerekmektedir.

Gümrük İşlemleri: Gümrük müşavirleri alımın yapan kişiden veya firmadan belgeleri temin ederek ürünlerin gümrükten geçmesi için gerekli olan belgeleri hazırlar ve gümrük idaresine sunar. Burada ürünlerin türü, KDV oranı gibi hesaplamalar yapılır ve ürünlerin ülke sınırları içerisine girmesi onaylanır.

Fatura Bedeli: Mal veya hizmet alımının bedeli sözleşme kurallarına uygun olarak bankalar üzerinden yapılmaktadır.

İthalat

İthalat, başka bir ülkede hazırlanan ve satışa sunulan mal ve hizmetleri gümrük üzerinden kendi ülkesine getirttirme işlemine denir. İthalat aynı ihracat gibi global ticaret ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. İthalatın üç şekli vardır. Bunlar bedelli, bedelsiz ve geçici olarak adlandırılır.

İhracatın Aşamaları

İhracat işleminin yapılması için gerekli işlemler ve prosedürler mevcuttur. Bunların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Şirketin Kuruluşu: Şirket kurulurken vergi dairesine kayıt yaptırmalı, vergi numarası sahibi olmalı ve vergi mükellefi olmalıdır.

İhracat Birliği: İhracatı yapılacak ürünlerin kategorisine sahip ihracatçılar birliğine üye olunmalı ve ihracatçı unvanı alınmalıdır.

Dış Pazarlara Erişim: Ürünlerin satışı için dış Pazar araştırması yapılmalı ayrıca pazarda yer alabilmek için reklam ve tanıtıma özen gösterilerek pazarlama yapılmalıdır.

Yurt dışı sipariş, teklif, satış sözleşmesi: Dış satımı yapılacak olan ürünlerin fiyatı, ödeme koşulları, teslimat bilgileri ve sipariş yönetim şeklini içeren teklifler hazırlanarak yurt dışı müşterilerine sunulmalıdır. Alıcı sipariş verdiği taktirde satış teklifine uygun prosedürler takip edilmelidir.

Dış Satış Belgesi: Satışı yapılan ürünlerin faturaları, çeki listeleri, gümrük beyannameleri ve menşei şehadetnamesi gibi belgelerinin hazır edilmesi gerekmektedir.

Nakliye İşlemleri: Sözleşmede geçen nakline kurallarına uygun bir şekilde ürünün taşınması ve telimi yapılmalıdır. Büyük bir şirkete teslimat yapılacak ise nakliyeyi yapan kişiye taşıma belgesi verilmeli ve bununla taşıma yaptırılmalıdır. Eğer ürünlerin taşınması için deniz yolu tercih ediliyorsa konşimento, hava yolu ile taşınması tercih ediliyor ise hava yolu taşıma belgesi yahut kara yolu ile taşınacak ise CMR adı verilen belge ile nakliye işlemi yapılmalıdır.

Gümrük İşlemleri: Gümrük müşavirleri gümrükten geçip satışı yapılacak olan ürünlerin gümrük beyannamelerini hazır eder, ürünlerin fatura işlemleri, konşimento gibi diğer belgeleri gümrük idaresine sunar. İdare ürünler için hazırlanan belgeleri inceler ve ürünlerin gümrükten geçmesine kabul eder veya reddeder.

Fatura Bedeli: İhracatı yapılan ürünlerin ödemeleri ithalatçıdan ihracatçıya ödeme mevzuatına uygun şekilde banka aracılığı kullanılarak yapılır.

İhracat

İhracat diğer bir adı ile dış satım işlemi ülkede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin farklı bir ülkeye satım işlemidir. İhracat yapan ülkenin kendi ülkesine göre gümrük mevzuatına uygun davranması, ihracatı alanın da kendi ülkesinin gümrük mevzuatına uygun olarak ürünleri alması gerekmektedir. İhracat iki kola ayrılır. Bunlar dolaylı ihracat ve dolaysız ihracattır.

Dış Ticarette Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletmenin anlık analizi yapılmalı ve dış ticaret için iş gücü potansiyelini ortaya çıkarmalı

Dış ticaret aracılığı ile yapılacak olan satış ürünleriniz için ideal Pazar arayışı yapılmalı

Her ülkenin kendine özgü ticaret mevzuatı mevcuttur. Alım- satım işleminizi gerçekleştirirken bunlara dikkat etmeli ve mevzuata uygun hareket edilmelidir.

Ticaret sürecini takip ederek ürünlerin zararsız taşınması, sigorta işlemlerini, gümrükten geçme sürecini ve ödeme işlemlerinizi doğru adımlarla yerine getirerek ticaretin dosyasını kapatınız.

İç Ticaret

İç ticaret ülke sınırları içerisinde farklı bölgeler veya şehirler arasında yapılan mal ve hizmet satımı yahut alımıdır. Örneğin her bölgenin iklim koşullarının farklı olması farklı meyve ve sebzelerin üretimini doğurmuştur. Bu nedenle yetiştirilen ürünlerin ülke genelinde tüketilmesini sağlamak amacı ile yapılan ticarettir.

Dış Ticaret

Dış ticaret farklı bir deyiş ile uluslararası ticaret birden çok ülke arasında mal ve hizmet alanlarında yapılan alım veya satım işlemlerinin geneline verilen bir isimdir. Dış ticaretin merkezinde gümrük yer almaktadır. İşler bir adım öncesinden hesaplanır ve detay gerektirir. Uluslararası ticaret iki kola ayrılır. Bunlardan biri ithalat diğeri ise ihracattır. Eğer mal veya hizmet bir başka ülkeye satılıyor ise buna ihracat, bir başka ülkeden mal ve hizmet satın alınıyor ise buna da ithalat adı verilir.

Dış ticaret ülke ekonomisinin en önemli kaynaklarından biridir. Global ekonomide geçen ülkelerin cari açıkları ve yahut ödeme dengeleri dış ticaret ile doğrudan alakalıdır.