Skip to main content

Dış Ticaret Politikası

Dış ticaret politikası, ülkelerin dış ticaret gerçekleştirirken aldığı önlemler ve koydukları kuralları oluşturur. Buradaki amaç yerli üreticileri korumak, cari açığı önlemek, ödeme dengesinin sağlanması, ülke içi arz talep eğrisinin korunması, ekonomik alanda büyüme sağlama ve kalkınmanın sürdürülmesini sağlamaktır. Dış ticarette gümrük tarifesi rekabet piyasasında istenilen sonuçları sağlamadığından gümrük tarifesi dışı yollara daha sık başvuru yapılır.

Gümrük Tarifesi Harici Politikalar

Ürün Miktarın Kısıtlama: Gümrük tarifesinin kotalarına uygun olarak yılda bir kez yapılacak olan alışverişin ürün sayısı belirlenir.

İthalat Fiyatının Artması: Yerli üreticilere sağlanan vergi indirimi, ucuz kredi gibi önlemler yerli üreticilerin ithal ürünler ile rekabette kalmasını sağlamaktadır.

İhracatı Teşvik: Ülkeler dış pazarlarda yer bulmak amacı ile dış ticaret yapan firmalara vergi iadesi gibi imkanlar sağlayarak ülke çapında dışa satım işleminin artış göstermesini sağlamaktadır.

Yerli Malı Politikası: Ülkeler özellikle kamu kuruluşlarında yerli malı tüketimini arttırma yoluna gitmektedir. Yerli malların ithal mallara oranla daha kaliteli olduğu ayrıca sağlık ve çevre açısından önemli yere sahip olduklarını belirterek yerli malı tüketimini arttırma yoluna gitmektedir.

Ambargo: Ambargo belirli ülkelere getirilen dış ticaret engelidir. Buradaki amaç ülkelerin şartlara uygun olarak ticaret yapmasını sağlamaktır.