Skip to main content

Dış Ticaret

Dış ticaret farklı bir deyiş ile uluslararası ticaret birden çok ülke arasında mal ve hizmet alanlarında yapılan alım veya satım işlemlerinin geneline verilen bir isimdir. Dış ticaretin merkezinde gümrük yer almaktadır. İşler bir adım öncesinden hesaplanır ve detay gerektirir. Uluslararası ticaret iki kola ayrılır. Bunlardan biri ithalat diğeri ise ihracattır. Eğer mal veya hizmet bir başka ülkeye satılıyor ise buna ihracat, bir başka ülkeden mal ve hizmet satın alınıyor ise buna da ithalat adı verilir.

Dış ticaret ülke ekonomisinin en önemli kaynaklarından biridir. Global ekonomide geçen ülkelerin cari açıkları ve yahut ödeme dengeleri dış ticaret ile doğrudan alakalıdır.