Skip to main content

İhracat

İhracat diğer bir adı ile dış satım işlemi ülkede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin farklı bir ülkeye satım işlemidir. İhracat yapan ülkenin kendi ülkesine göre gümrük mevzuatına uygun davranması, ihracatı alanın da kendi ülkesinin gümrük mevzuatına uygun olarak ürünleri alması gerekmektedir. İhracat iki kola ayrılır. Bunlar dolaylı ihracat ve dolaysız ihracattır.